สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
 :: มกราคม 2566 
:: ธันวาคม 2565 
:: พฤศจิกายน 2565 
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ [06-Feb-201910:07:02: am]
   
 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.2